Produkty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego wbaby.pl

 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego wbaby.pl;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – to serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.wbaby.pl, za pośrednictwem którego Klient może w składać zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy wbaby.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.wbaby.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy wbaby.pl, działający pod adresem https://www.wbaby.pl, prowadzony jest przez 4-zone Sp. z o.o., ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, NIP: 7252062205, REGON: 101455975, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000430538,
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta, aktualnych wymagań technicznych.
  6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wbaby.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.wbaby.pl
   Adres sklepu: 91-357 Łódź, ul. Liściasta 17
   Numer telefonu: +48 730 723 419
   Adres e-mail: sklep@wbaby.pl
 3. Produkty

  1. Produkty znajdujące się w ofercie wbaby.pl mogą w rzeczywistości odbiegać od ich wyglądu faktycznego. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera /kolor, nasycenie barw, wielkość, proporcje nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
  2. Zdjęcia produktów umieszczonych w sklepie internetowym należą do właścicieli i zabrania się ich kopiowania, przetwarzania oraz rozpowszechniania w całości lub w części dla własnych korzyści bez jego wcześniejszej zgody. Działania takie są naruszeniem praw autorskich.
 4. Zamówienia

  1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę www.wbaby.pl i telefonicznie lub mailowo.
  2. Każdy Klient sklepu przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  3. Zamówienie złożyć może wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może złożyć zamówienie za pośrednictwem opiekunów prawnych.
  4. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (nazwa firmy, Nip albo imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
  5. Po każdym złożonym zamówieniu wysyłana jest do klienta wiadomość zwrotna e-mail informująca o treści zamówienia, wybranym sposobie płatności, kosztach oraz danych sklepu. W ciągu 72 godzin / licząc dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych/ pracownik sklepu dokonuje weryfikacji złożonego przez klienta zamówienia i informuje klienta o planowanym terminie dostawy towaru.
  6. Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub danych.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwości (np. niespójne i niekompletne dane teleadresowe).
  8. Zamawiający może anulować złożone zamówienie jedynie pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie uznaje się za anulowane po telefonicznym potwierdzeniu rezygnacji przez pracownika sklepu pod numerami telefonów wskazanymi w danych adresowych odbiorcy. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do zamawiającego.
  9. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  10. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia.
  11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź do dokonywania w nich zmian.
  12. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest do czasu wyczerpania produktów przeznaczonych do promocji, zamówienia są realizowane w kolejności składania zamówień.
  13. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok, jednak przyjęcie ich do realizacji przez sklep następuje wyłącznie w dni robocze - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 9:00 do 15:00.
  14. W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie lub wyczerpania asortymentu klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
  15. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z wbaby.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Termin realizacji zamówień

  1. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 7 dni roboczych, pod warunkiem dostępności w sklepie wszystkich zamówionych artykułów. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towaru do wysyłki plus czas przesyłki. Przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy (płatność powinna nastąpić maksymalnie do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia), termin przygotowania zamówienia do wysyłki liczony jest od dnia wpływu należności na nasze konto.
  2. Jeśli zamawiany towar nie jest aktualnie dostępny w sklepie termin przygotowania przesyłki może ulec wydłużeniu. W takim przypadku termin przygotowania zamówienia zostanie potwierdzony telefonicznie lub poprzez e-mail. W przypadku, gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towaru to na życzenie Zamawiającego wyślemy dostępny towar, a pozostałą część dostarczymy na nasz koszt w najbliższym możliwym terminie.
 6. Dostawa

  1. Dostawa zamówienia realizowana jest przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
  2. Koszty dostawy towaru ponosi Klient.
  3. Koszty dostawy naliczone przy zamówieniu towaru obowiązują jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty przesyłki są podawane do wiadomości Klienta przed zatwierdzeniem przez niego składanego zamówienia i są doliczane do ceny towaru. Koszty uzależnione są od sposobu dokonania płatności za zamówiony towar. Na koszt transportu ma również wpływ waga oraz rozmiar zamówionych produktów (dotyczy paczek o wymiarach ponadstandardowych).
  4. Możliwy jest osobisty odbiór towaru w siedzibie firmy na terenie miasta Łodzi po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. W tym przypadku klient jest zwolniony z opłat za dostarczenie towaru.
  5. Dopuszcza się możliwość wysyłki zakupionego towaru za granicę, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z pracownikiem sklepu. Koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.
  6. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
  7. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. IX Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
  8. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.
 7. Płatność

  1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić poprzez jeden z 3 sposobów:
   • Przelewem bankowym na konto sklepu
    Nr konta bankowego:
    PL 55 1140 2004 0000 3002 7666 1900 mBank S.A.
   • Płatność przy odbiorze, pobranie
   • Szybkim przelewem w systemie Przelewy24 (więcej czytaj w zakładce metody płatności)
  2. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu należy w przelewie podać numer zamówienia oraz dane osobowe Kupującego (bez wskazanych informacji zamówienie nie będzie dalej realizowane).
 8. Prawo do odstąpienia od umowy, zwrot towaru

  Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 4-Zone Sp. z o.o., sklep@wbaby.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 360 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza stan konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany (nie nosi śladów użycia w tym montażu), ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być kompletny.

  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem lub fakturą oraz informacji o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

  Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

  Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

  Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na jego koszt za pobraniem.

 9. Gwarancja i Reklamacje dotyczące Towarów

  Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

   

  Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  Reklamacje można składać:

  1. na piśmie na adres sklepu: 4-Zone sp. z o.o., ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wbaby.pl
  3. lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

  W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

  W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

  Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

  W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

 10. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

  wbaby.pl nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. wbaby.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@wbaby.pl
  3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
  4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
   • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
   • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
   • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 12. Postanowienia końcowe

  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy wbaby.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować drogą e-mailową na adres: sklep@wbaby.pl

bezpieczne płatności

szybki zwrot

wysoka jakość w dobrej cenie

błyskawiczna dostawa

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies"

Co to są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do zapisu ustawień stron internetowych.

Do czego używane są pliki "cookies"

Pliki te umożliwiają zidentyfikować urządzenie użytkownika i dostosować stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Czy pliki "cookies" zawierają nasze dane osobowe?

Dane osobowe nie są przechowywane w tych plikach i nie można dzięki nim identyfikować osób.

Usuwanie plików "cookies"!

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w zależności od używanego oprogramowania.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć niekorzystnie na działanie system internetowego.